Národní archiv - Akta Jednoty bratrské - Acta unitatis fratrum

Vyhledávání:

Údaje k jednotlivým svazkům AUF:

 

I. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; šito na 4 pravé vazy;     2 mosazné spony - obě zachovány

Rozměry: vazba v. 30 x š. 21 cm; knižní blok v. 28,6 x š. 19, 5 cm; přibližná tloušťka svazku 6,8 - 7,4 cm

Celkový počet folií 481. Z toho: 8 neočíslovaných fol.; fol. 1 – 468; 5 neočíslovaných fol.

Časový rozsah: (1450 ?) 1461 – 1479 x/                            

Na fol. 1 - 216 texty dokumentů opsané jedním písařem do konce roku 1557 (viz poznámku Jáchyma Prostibořského z Prostiboře o zapsání předchozích textů ke dni 20. 12 1557 na fol. 216v). Fol. 217r – 468r s texty opsanými později.

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v roce 1966 ve Státním ústředním archivu v Praze (dále SÚA v Praze)

 

x/ Viz J.Bidlo, Akty Jednoty bratrské, I, s. 146 – 147.

 

II.svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I B P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 5 pravých vazů; 2 mosazné spony – horní zachována, z dolní spony zůstala jen část upevněná k přední desce vazby.

Rozměry : vazba v. 30,9 x š. 22 cm; knižní blok v. 29,5 x 20,5 cm; průměrná tloušťka svazku 4,3 cm

Celkový počet folií 243. Z toho: 6 neočíslovaných fol.; fol. 1 – 237

Časový rozsah: 1437/1438 – 1524 x/                            

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v roce 1966 v SÚA v Praze.

 

x/ Viz J. Bidlo, Akty Jednoty bratrské, II, s. 92 – 93.

 

III.svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I B P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 5 pravých vazů; 2 mosazné spony – z obou zachovány jen části upevněné k přední desce vazby. Ke zhotovení nové zadní desky vazby došlo při restaurování svazku v SÚA v Praze v roce 1966, v náhradu za červotočem zcela zničenou původní desku.

Rozměry: vazba v. 30,9 x š. 22,7 cm; knižní blok v. 29,6 x š. 20,9 cm; přibližná tloušťka svazku 4,8 – 5,2 cm

Celkový počet folií 316. Z toho:   4 neočíslovaná fol.; fol. 1 – 310; 2 neočíslovaná fol.

Časový rozsah: 1470 – 1509 x/                            

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v roce 1966 v SÚA v Praze.

 

x/ Údaje jsou pouze orientační.

 

IV.svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I P B“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 5 pravých vazů; 2 mosazné spony – z horní zůstala jen část upevněná k přední desce vazby, dolní spona zachována. Obě původní dřevěné desky vazby zcela zničené červotočem byly nahrazeny novými při restaurování svazku v SÚA v Praze v roce 1967.

Rozměry: vazba po restaurování v roce 1967 v. 30,8 × š. 22 cm; knižní blok v. 29,5 × š. 20, 5 cm; přibližná tloušťka svazku 4,7 – 5,2 cm

Celkový počet folií 260. Z toho: 7 neočíslovaných fol.; fol. 1 – 250; 3 neočíslovaná fol.

Časový rozsah: 1485 – 1542 x/                            

Nad dolním okrajem přídeští přední desky vazby vlepen lístek s rukopisnými pracovními poznámkami z doby vzniku svazku (maximální rozměry v, 3,9 × 7,2 cm).

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v roce 1967 v SÚA v Praze.

 

x/ Údaje jsou pouze orientační.

 

V. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I B P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 5 pravých vazů; 2 mosazné spony – obě zachovány

Rozměry: vazba v. 31 × š. 22 cm; knižní blok v. 29,7 × š. 20 cm; přibližná tloušťka svazku 5,8 – 6,2 cm

Celkový počet folií 382. Z toho: 11 neočíslovaných fol.; fol. 1 – 369; 2 neočíslovaná fol.

Časový rozsah: 1464 – 1543 x/                            

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v SÚA v Praze, s datem 19. 5. 1966.

Do svazku vložena obálka s pruhem pergamenu, vyříznutým z rukopisu ze 14. století, rozděleným při zhotovování původní vazby svazku na 6 proužků, použitých ke zpevnění hřbetu. Při restaurování poškozeného hřbetu tohoto svazku byly v roce 1966 pergamenové proužky vyjmuty a opět spojeny do původního celku (v. 20,1 x š. 9,3 cm). Přiložen list s rukopisnou poznámkou restaurátora Ramaisla z roku 1966.

 

x/ Údaje jsou pouze orientační

 

VI. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední deky do usně vtlačeny iniciály „I B P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 4 pravé vazy; 2 mosazné spony – horní zachována, z dolní spony zůstala jen část upevněná k přední desce vazby. Zadní deska je na jednom místě poškozená.

Rozměry: vazba v. 31,2 × š. 22,4 cm; knižní blok v. 29,3 × š. 20,6 cm; průměrná tloušťka svazku 5,4 cm

Celkový počet folí 334. Z toho: 4 neočíslovaná fol.; fol. 1 - 330

Časový rozsah: (1403, 1467, 1476) 1501 - 1538 x/                          

Nejstarším do AUF opsaným dokumentem je český překlad původně latinské listiny uherského krále Zikmunda Lucemburského z 9. 8. 1403 (vigilie před svátkem sv. Vavřince), vydaná v Prešpurku (Bratislava), na fol. 327r – 328v.

Do svazku vložena obálka se dvěma lístky s doplňujícími českými poznámkami, vzniklými při opisování dokumentů do tohoto svazku, kdysi vloženými k příslušným textům:  1/ Větší lístek přináší obsáhlejší pečlivě psanou poznámku k „pagin. 107b“, se zmínkou a sněmu v Praze roku 1444 (maximální rozměry v. 16,3 x š. 10,4 cm). 2/ Na menším, oboustranně popsaném lístku, je několik zběžně psaných krátkých poznámek, jedna s letopočtem 1582 (maximální rozměry v. 7 x š. 9,4 cm).

 

x/ Údaje jsou pouze orientační.    

 

VII. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština, latina

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I B P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 5 pravých vazů; 2 mosazné spony – z obou zachovány jen části upevněné k přední desce vazby

Rozměry: vazba v. 32,2 × š. 21,4 cm; knižní blok v. 30,6 × š. 20 cm; průměrná tloušťka svazku 5,3 cm

Celkový počet folií 276. Z toho: 15 neočíslovaných fol. (na neočíslovaném fol. 7r titulní list svazku); fol. 1 – 252; 7 neočíslovaných fol. V číselné řadě fol. 1 – 252 jsou mezi fol. 147v a 148r vevázána 2 neočíslovaná fol. menšího formátu, s doplňujícími texty. První neočíslovaný list následující po fol. 252v je odtržený od knižního bloku a volně vložený na své místo.

Časový rozsah: 1547 – 1549

Text celého svazku přepsal Jan Blahoslav v roce 1553 (viz neočíslované fol. 7v z prvních 15 neočíslovaných fol.) Na neočíslovaném fol. 7r ozdobně provedl rumělkou a tmavě hnědým inkoustem titulní list svazku, začínající slovy „ACTA VNITATIS FRATRV/M/: /… /“.

 

VIII. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština, latina

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I B P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 5 pravých vazů; 2 mosazné spony – z obou zachovány jen části upevněné k přední desce vazby. Pravý horní roh přední dřevění desky chybí, okraj zadní desky je na dvou místech značně poškozen.

Rozměry: vazba v. 32,1 × š. 20,6 cm; knižní blok v. 30,4 × š. 19,8 cm; přibližná tloušťka svazku 4,1 – 4,4 cm

Celkový počet folií 203. Z toho: 5 neočíslovaných fol.(titulní list na neočíslovaném fol. 7r); fol. 1 – 198        

Časový rozsah: 1549 – 1557

Svazek z větší části přepsal Jan Blahoslav. Na neočíslovaném fol. 7r (viz prvních 5 neočíslovaných fol.) vytvořil titulní list, začínající slovy „Tomus Secu/n/d/us/ ACTIONV/M/ VNITAtis /…/“.

 

IX. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština, latina

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „I.B.P“ (iniciálové supralibros Jana Blahoslava Přerovského); šito na 4 pravé vazy; 2 mosazné spony – z obou původních zachovány jen části upevněné k přední desce vazby. Při restaurování tohoto svazku v SÚA v Praze v letech 1981 – 1982 byly sňaty červotočem značně poškozené dřevěné desky a nahrazeny novými. Obě původní desky pak přiloženy ke svazku. Také byly rekonstruovány a doplněny chybějící části mosazných spon.

Rozměry: vazba po restaurování v letech 1981 – 1982 v. 30,8 × š. 22,6 cm; původní sňaté dřevěné desky vazby – přední deska v. 30,5 × š. 21,5 cm, zadní deska v. 30,7 × š. 21,2 cm; knižní blok v. 29 ×   š. 20,8 cm; přibližná tloušťka svazku 6,3 – 6,7 cm

Celkový počet folií 400. Z toho: 6 neočíslovaných fol.; fol. 1 – 408  

V číslování řady fol. 1 – 408 jsou závažné nesrovnalosti:

       1/ Očíslovaná fol. respektující číselnou řadu, fol. 1 – 163, 190 – 263, 270 – 344, 355 – 359, 368 -  408

       2/ 35 neočíslovaných prázdných fol. respektujících číselnou řadu, fol. 164 – 178, 264 – 269, 345 – 350, 360 – 367

       3/ 2 fol. zapsaná dvakrát (vždy jako neočíslované - prázdné a očíslované fol.), fol. 270, 368

       4/ 15 čísel z číselné řady zcela vypadlo, bylo přeskočeno, 179 – 189, 351 – 354

Časový rozsah: 1558 – 1566 (1567)

Jan Blahoslav vytvořil na neočíslovaném fol. 4r (viz prvních 6 neočíslovaných fol.) titulní list nadepsaný „Poznamenání některých wěcý paměti hodných, a přípisowé rozličných psání a Listůw pilněgssích.“ Blahoslav také na fol. 102r – 106r dodatečně opsal ve dnech 15. až 18. 2. 1567 velmi zběžným písmem své „Corollarium“.

Nad okraj neočíslovaného fol. 3v (viz prvních 6 neočíslovaných fol.) vlepen lístek z doby vzniku svazku, s doplňujícími údaji k obsahu pro léta 1558 – 1566 (maximální rozměry v. 10,5 x š. 7,3 cm).

Mezi fol. 407v a 408r připojen protokol o restaurování svazku Radmilou Jiráňovou v SÚA v Praze, s datem 29. 1. 1982. K protokolu přiloženy 2 fotografie stavu před restaurováním.

 

X. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština, latina

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „A S P“ (iniciálové supralibros Ondřeje Štefana), při levém dolním rohu vytlačen letopočet „1574“; šito na 5 pravých vazů; na vazbě původně umístěny 2 patrně mosazné spony – obě v celém rozsahu ztraceny.

Rozměry: vazba v. 31,2 x š. 21,7 cm; knižní blok v. 29,8 x š, 19 cm; přibližná tloušťka svazku 7,2 –     7,6 cm

Celkový počet folií 470. Z toho očíslovaná fol. 1 – 470.

Časový rozsah: 1555 – 1569

Písemné materiály pro tento svazek shromáždil Ondřej Štefan, spolupracovník Jana Blahoslava – viz jeho vlastní záznam na fol. 1r.

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v SÚA v Praze, s datem 19. 5. 1966.

 

XI. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém horním rohu přední desky do usně vytlačeny iniciály „W O“ (iniciálové supralibros Vavřince Orlíka) zvýrazněné inkoustem, při levém dolním rohu přední desky vytlačen letopočet „1582“ rovněž kolorovaný inkoustem; vázáno na 4 pravé vazy; 2 mosazné spony – obě zachovány

Rozměry: vazba v. 30,2 x š. 21 – 21,6 cm (obě dřevěné desky mají nepravidelný tvar); knižní blok v. 28,7 x š. 20 cm; přibližná tloušťka svazku 5,2 – 5,7 cm

Celkový počet folií 351 (353). Z toho: (1 fol. odlepené z přídeští přední desky vazby); 1 neočíslované fol.; fol. 1 – 344; 6 prázdných fol. s nesprávným nebo chybějícím číslováním (soudobým i pozdějším) - fol. 337, 345, 336, 337, bez čísla, 338; (1 fol. odlepené z přídeští zadní desky vazby)

Časový rozsah: 1453 – 1522 (1558), 1547 – 1560

První část textu obsahuje opisy různých písemností z let 1453 – 1522 (letopočet 1524 je přeškrtnut) a 1558, na fol. 1r – 252r. Druhá část přináší opis historických záznamů s přepsanými dokumenty, s názvem „Poznamenáni některých wěcy, a neb skutkuw, Co se dálo v wtomto Kralovstwi Ceske/m/, počna od Letha Páne 1547. až dosavád/…/“ od Václava Holého, duchovního správce bratrského sboru v Solnici u Rychnova nad Kněžnou, z let 1547 – 1560, fol. 256r – 344r.

 

XII. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština, latina

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém dolním rohu přední desky do usně vytlačen letopočet „1589“; šito na 4 pravé vazy; 2 mosazné spony – z obou zachovány jen části upevněné k přední desce vazby. Zadní dřevěná deska je prasklá.

Rozměry: vazba v. 30,4 x š. 22,3 cm; knižní blok v. 28,8 x š. 20,5 cm; přibližná tloušťka svazku 7,5 – 8,1 cm

Celkový počet folií 568. Z toho: 2 neočíslovaná fol.; fol. 1 – 548; 1 neočíslované fol.

V číslování řady fol. 1 – 548 jsou značné nesrovnalosti:

       1/ První 4 folia očíslována jako stránky – viz pagina 1-8

       2/ Očíslovaná fol. respektující číselnou řadu, fol. 9 – 38, 40 – 48, 50 – 105, 111 – 233, 237 – 281, 286 – 292, 296 – 300, 306 – 336, 338 – 346, 351 – 359, 361 – 380, 383 – 425, 429 – 490, 493 – 523, 526 – 548

       3/ 21 fol. dvakrát očíslováno stejným číslem, fol. 318 – 337, 545

       4/ 2 neočíslovaná popsaná fol. respektující číselnou řadu, fol. 39, 360

       5/ 35 neočíslovaných prázdných fol. respektujících číselnou řadu, fol. 49, 106 – 110, 234 – 236, 282 – 285, 293 – 295, 301 – 305, 337, 347 – 350, 381 – 382, 426 – 428, 491 – 492, 524 – 525

Časový rozsah: 1570 – 1579

Ve svazku se nacházejí tři lístky s doplňujícími původními poznámkami, vzniklými při opisování dokumentů do tohoto svazku: 1/ Mezi fol. 120v a 121r vevázán lístek s pečlivě napsaným původním latinským zněním na těchto fol. zapsaného českého textu – překladu z roku 1572 (maximální rozměry v. 15,3 x š. asi 18 cm). 2/ Mezi fol. 221v a 222r vevázán lístek s českou a latinskou zběžně psanou oboustrannou poznámkou (maximální rozměry v. 8,3 x š. asi 17 cm). 3/ Mezi neočíslovaným fol. 525v a očíslovaným fol. 526r volně vložen malý lístek s česky psanými pracovními poznámkami, nahoře poškozený (maximální rozměry v. 10,5 x š. 4,2 cm).

 

XIII. svazek

Originál, rukopis, papír, čeština, latina

Původní vazba: dřevěné desky z části kryté světlou usní zdobenou slepotiskem; při levém dolním rohu přední desky do usně vytlačen letopočet „1589“; šito na 4 pravé vazy; 2 mosazné spony – obě zachovány

Rozměry: vazba v. 30,7 x š. 21,2 cm; knižní blok v. 29,1 x š. 19 cm; průměrná tloušťka svazku 6,7 cm

Celkový počet folií 570. Z toho: 3 neočíslovaná fol.; fol. 1 – 595

V číslování řady fol. 1 – 595 jsou závažné nesrovnalosti:

       1/ Očíslovaná fol. respektující číselnou řadu, fol. 1-95, 103 – 227, 230 – 245, 247 – 329, 330 – 401, 404 – 423, 425, 456 – 498, 500 – 572, 576 – 595

       2/ 7 fol. dvakrát očíslováno stejným číslem, fol. 323 - 329

       3/ 12 neočíslovaných, většinou prázdných fol., respektujících číselnou řadu, fol. 96 – 100, 228 – 229, 424, 499, 573 – 575

       4/ 35 čísel z číselné řady zcela vypadlo, bylo přeskočeno, 101 – 102, 246, 402 – 403, 426 – 455

Časový rozsah: (1579) 1580 – 1589

Na přídeští zadní desky vazby nalepen strojopisný záznam o restaurování svazku Františkem Ramaislem v roce 1966 v SÚA v Praze.

 

XIV. svazek

Opis z roku 1868 pořízený podle originálu XIV. svazku AUF uloženého v dnešní Knihovně Národního muzea, sign. II D 8 (stará signatura 2 G 10), rukopis, papír, čeština, latina, výjimečně němčina (také německy psaný obsah svazku z roku 1868)

Vazba kartonová, v původním již opotřebovaném ochranném papírovém obalu, šitá na 4 vazy. Opis proveden hnědým inkoustem

Rozměry: vazba v. 29,7 x š. 23,3 cm; knižní blok v. 29,1 x š. 21,7 cm; průměrná tloušťka svazku 4,3 cm

Celkový počet folií 398. Z toho: 2 neočíslovaná fol.; 3 fol. „Inhaltsverzeichnis“ viz pagina I – VI; fol. 1 – 390; 3 neočíslovaná fol.

Časový rozsah: (1524, 1565) 1575 – 1584

Na fol. 390v, dole, poznámka: „Dokončeno dne 10. července 1868. - F.Tadra. - “.

Na přední straně prvního prázdného fol. před číselnou řadou poznámky: „Unitätsbibliothek in Herrnhut.    Supplement zu den 13 Folianten, copirt nach einer Handschrift in Prag unter Aufsicht des Prof. A. Gindely. Bezahlt (circa 129 Th) von Br. William Mallalien in Akbrook.  d. 24 Juli 1868, J. Römer“

Za fol. 390v volně vložen list s potvrzením o převzetí honoráře za provedení opisu: „Der Unterzeichnete bestätigt aus den Händen des Herrn Professors Dr. Gindely für eine nach Herrnhut überschükte Abschrift eines die Geschichte der „böhmischen Brüder“ betreffenden Manuscripts den Gesammtbetrag von 128 Thalern, sage hundert zwanzig acht Thaler richtig erhalten zu haben. -     Prag den 25. Juli 1868   Ferdinand Tadra mp.“ (maximální rozměry listu v. 30,2 x š. 21,9 cm).

 

 

 

Zpracoval PhDr. Denko Čumlivski

I.oddělení Národního archivu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace