inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KLATOVY (o. Klatovy)

793N 1870-1938, 1942-1948kn 793