inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KOLÍN (o. Kolín)

824N 1842-1864 (i)kn 824