inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KOLÍN (o. Kolín)

825N 1861-1915, 1917-1949 (i)kn 825