inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KOUŘIM (o. Kolín)

883N 1879-1910, 1912-1915, 1917-1925 (i pro každý rok, kromě let 1922-1924)
O 1909, 1910, 1914, 1917-1923 (i pro každý rok kromě let 1917, 1918, 1921-1923)
Z 1896-1915, 1917-1925 (i pro každý rok kromě let 1896, 1922-1925)
kn 883