inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KUTNÁ HORA (o. Kutná Hora)

928N 1885, 1896-1913, 1915-1926 (i v letech 1896-1906 pro každý rok), 1929, 1932, 1934, 1938, 1939, 1942-1944
O 1896-1912 (i v letech 1896-1905 pro každý rok) 1915-1917, 1919, 1920, 1927, 1936, 1942-1944
Z 1895-1913 (i v letech 1896-1905 pro každý rok) 1915-1922, 1924-1945
kn 928