inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KUTNÁ HORA (o. Kutná Hora)

index
929N 1896-1944
N 1869-1895 (Zbraslavice)
kn 929