inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

KYNŠPERK NAD OHŘÍ (o. Sokolov)

946N 1840-1930kn 946