inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LIBOCHOVICE (o. Litoměřice)

1012N 1788-1839 (i)kn 1012