inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LIBOCHOVICE (o. Litoměřice)

1015O 1840-1846, 1848-1854, 1856-1864 (i)kn 1015