inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LIBOCHOVICE (o. Litoměřice)

1018Z 1869-1918, 1930-1944 (i)
O 1869-1908, 1918-1925, 1931-1944
Z 1869-1918, 1941-1944 (i)
kn 1018