inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LIPNICE NAD SÁZAVOU (o. Havlíčkův Brod)

1038N 1777-1882 (i)kn 1038