inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LIPNÍK NAD BEČVOU (o. Přerov)

1042N 1794-1827kn 1042