inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LITOMYŠL (o. Svitavy)

1067N 1874-1944kn 1067