inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

LOUNY (o. Louny)

1102N 1912-1935 (i)
Z 1913-1936 (i)
O 1913-1936 (i)
kn 1102