inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BRANDÝS NAD LABEM (o. Praha-východ)

111N 1853-1857 (i)kn 111