inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (o. Cheb)

1178Z 1896-1946 (i), 1947-1949kn 1177