inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BRNO (o. Brno-město)

120N 1813-1862 (i)kn 120