inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

MILEVSKO (o. Písek)

1238N 1843-1868 (i)kn 1237