inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BRNO (o. Brno-město)

124N 1880-1895 (i, zpětné zápisy ze 70. let)kn 124