inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BRNO (o. Brno-město)

125N 1896-1914 (i)kn 125