inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

MOST (o. Most)

1302N 1896-1938, 1946-1949 (i)kn 1302