inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

MOST (o. Most)

1306Z 1845-1895 (i)kn 1306