inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

NADĚJKOV (o. Písek)

1329N 1838-1878kn 1329