inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

NÁCHOD (o. Náchod)

1341N 1874-1901 (i)kn 1341