inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

NEUSTUPOV (o. Benešov)

1359N 1885-1895kn 1359