inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

NOVÉ STRAŠECÍ (o. Rakovník)

1397Z 1842-1857kn 1397