inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

OSEK (o. Rokycany)

OSEK (o. Strakonice)

1477N 1861-1877 (i)kn 1477