inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

OSTRAVA (o. Ostrava-město)

indexy
1488N 1900-1950kn 1488