inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PARDUBICE (o. Pardubice)

1515N 1869-18721874-1939 (i pro roky 1918-1927),1941-1949kn 1515