inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BŘECLAV (o. Břeclav)

157N 1847-1874 (i, zpětné zápisy)kn 157