inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PÍSEK (o. Písek)

1530N 1869-1907 (i)kn 1530