inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PLZEŇ (o. Plzeň-město)

1546N 1874-1900kn 1546