inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BŘECLAV (o. Břeclav)

159Z 1847-1873 (i)kn 159