inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PLZEŇ (o. Plzeň-město)

1547N 1901-1915 (i v letech 1908-1915 pro každý rok)kn 1547