inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

POŘEJOV (o. Tachov)

1644N 1869-1888, 1890-1893, 1899, 1901-1903 (i)
O 1869-1896 (i), 1901
Z 1868-1891, 1894-1900, 1902, 1903 (i)
kn 1644