inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BUČOVICE (o. Vyškov)

169N 1784-1849 (i)kn 169