inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BUČOVICE (o. Vyškov)

170N 1848-1875kn 170