inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

POSTŘIŽÍN (o. Praha-východ)

1663N 1861 -1913, 1917, 1925, 1930, 1931, 1939,1942-1944 (zápisy nejdou chronologicky)kn 1663