inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PROSTĚJOV (o. Prostějov)

1694N 1784-1828kn 1694