inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PROSTĚJOV (o. Prostějov)

1700NOZ 1828-1846kn 1700