inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PŘÍBRAM (o. Příbram)

1733N 1865, 1869-1944 (i nepravidelně, po dvou až pěti letech)kn 1733