inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BUDYNĚ NAD OHŘÍ (o. Litoměřice)

183O 1870-1895 (i) 1896-1903, 1906-1911, 1919-1922, 1940, 1942-1944kn 183