inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

SLANÝ (o. Kladno)

1860N 1841-1944 (i pro každý rok)kn 1860