inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

SLANÝ (o. Kladno)

1862O 1883-1897kn 1862