inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

SLANÝ (o. Kladno)

1863O 1898-1926kn 1863