inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

SLANÝ (o. Kladno)

1864Z 1841-1946 (i pro každý rok)kn 1864