inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

SRBEČ (o. Rakovník)

1921N 1840-1872
Z 1849, 1853
kn 1921