inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

STRAKONICE (o. Strakonice)

1934N 1788-1839kn 1934