inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

SUŠICE (o. Klatovy)

1988N 1862-1874 (i), 1875-1893, 1942-1944kn 1988